FJELLMETTREGEL

1


det er ingen skam å snu – velg lokalmat og økologisk når du har muligheten

Børge YX.png

«Selvfølgelig velger jeg mat med både høy kvalitet, spennende historie, lav miljøbelastning og store lokale ringvirkninger når jeg er i fjellet. Fordi jeg vil bidra til at kvalitetene og opplevelsene jeg søker består»

Børge Bærekraft – etter å ha prøvd det motsatte